mediace

Mediace

„Umění dohodnout se s ostatními, umění dohodnout se sám se sebou“

poradenstvi

Zaměřeno na změnu

Dr. Lenka Brabcová

Advokátka, zapsaná mediátorka na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, průvodkyně osobním rozvojem a terapeutka.

Jako mediátorka (nezávislá třetí strana) vytváří stranám sporu prostor k tomu, aby se vyslechly, pochopily a mohly tak nalézt oboustranně uspokojivé řešení dané situace.

Jako průvodkyně osobním rozvojem, resp. terapeutickým postupem, vytváří lidem prostor k objevování, poznávání a vnímání života v souvislostech a propojeních, vede lidi k uvědomování si vlastní hodnoty a zcela zásadně podporuje jejich PŘIROZENOST.

Reference

Za dobu její praxe měla možnost pracovat s celou řadou klientů různých oborů, poslání, povah, rozhodnutí, životů, stejně tak se společnostmi – jejich doporučení a reference nesbírá/neshromažďuje ani o ně nežádá, neboť jako zapsaná mediátorka je vázána povinností mlčenlivosti ze zákona a to i o tom, že jakákoliv schůzka s kýmkoliv proběhla.

V případě individuálních terapeutických sezení jména klientů ani jejich reference nesbírá/neshromažďuje/nezveřejňuje. Považuje za důležité, aby měl člověk svůj bezpečný soukromý prostor pro sdílení/pochopení/úhly pohledu/zaměření se na změnu bez jakýchkoliv informací pro ostatní. Ve většině případů pracuje pouze na doporučení!