Jsi světlem a láskou. Láska je jediné náboženství, jediný bůh, jediné tajemství, které je zapotřebí pochopit.

Mediace

Osobní rozvoj – terapie

Dr. Lenka Brabcová

Průvodkyně osobním rozvojem – terapeutka, umělkyně, zapsaná mediátorka na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR a advokátka.

 

Jako průvodkyně osobním rozvojem, resp. terapeutickým postupem, vytváří lidem prostor k objevování, poznávání a vnímání života v souvislostech a propojeních, vede lidi k uvědomování si vlastního potenciálu a kvalit.

 

Jako mediátorka (nezávislá třetí strana) vytváří stranám sporu prostor k tomu, aby se vyslechly a mohly se pochopit. Svým osobitým, nekompromisním způsobem zcela mění úhly pohledu jednotlivců na daný problém a pomáhá jim nalézt klid a nadhled nad jejich situací.

 

Od roku 2010 tvoří obrazy. V roce 2019 byla oslovena pořadateli Benefiční aukce českých a slovenských uměleckých děl, aby věnovala její obraz Láska na pomoc organizaci Spondea, která se více jak 20 let věnuje pomoci dětem a rodinám v krizových situacích. Více informací k této benefici a umělcům na www.hrdinovevsednihodne.cz

Reference

Za dobu její praxe měla možnost pracovat s celou řadou klientů různých oborů, poslání, povah, rozhodnutí, životů, stejně tak se společnostmi – jejich doporučení a reference nesbírá/neshromažďuje ani o ně nežádá, neboť jako zapsaná mediátorka je vázána povinností mlčenlivosti ze zákona a to i o tom, že jakákoliv schůzka s kýmkoliv proběhla.

V případě individuálních terapeutických sezení jména klientů ani jejich reference nesbírá/neshromažďuje/nezveřejňuje. Považuje za důležité, aby měl člověk svůj bezpečný soukromý prostor pro sdílení/pochopení/úhly pohledu/zaměření se na změnu bez jakýchkoliv informací pro ostatní. Ve většině případů pracuje pouze na doporučení!