Přátelství si NEKOUPÍŠ, musíš být TRPĚLIVÝ

„Ochoč si mne, prosím…“ řekla. „Rád bych,“ řekl malý princ. „Ale nemám moc času. Musím vidět spoustu věcí a potkat spoustu přátel.“ „Co sis neochočil, to neznáš,“ řekla liška. „Lidé už nemají čas něco poznávat. Kupují si hotové zboží u obchodníků, ale přátelství si nikde nekoupíš. Lidé už nevědí, co je to přátelství. Jestli chceš přítele,…

Mediátor roku 2019

Dne 25.3.2019 se uskutečnilo historicky první společenské setkání Mediátor roku 2019 v prostorách vysoké školy CEVRO Institut, z.ú., Jungmannova 28/17, Praha 1, určené pro všechny zájemce o mediaci, zapsané mediátory, mediátory  a podporovatele mediace, v jehož  průběhu proběhl křest Komentáře k Zákonu o mediaci. Kromě odborného programu, na kterém byly diskutovány aktuální otázky uplatňování mediace v České republice,…

LASKAVOST je důležitější než MOUDROST

„Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v rozhodování a jednání. K moudrosti nutně patří rozvaha, zkušenost a odstup od bezprostředních podnětů a okolností. Lidské společnosti moudrost vysoce cenily, ukládaly ji do přísloví, vyprávění i náboženských spisů a v mnoha kulturách se pokládá…