Dva zásadní důvody pro odmítnutí mediace

Zapsaný mediátor/ka odmítne uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže se zřetelem na jeho/její poměr věci, ke stranám konfliktu nebo jejich zástupcům je důvod pochybovat o jeho/její nepodjatosti (zákon o mediaci §5).

Mediátor/ka může odmítnout uzavření výše uvedené smlouvy, jestliže je narušena nezbytná důvěra mezi ním/ní a některou ze stran konfliktu.